Ekim 23, 2020

Grip Aşılarının Reçetelendirilmesi Hakkında


Grip Aşılarının Reçetelendirilmesi Hakkında

 

Hekimler e-Nabız sisteminde kayıtlı olan riskli hasta grubuna Reçetem sistemi izin verdiği zaman elektronik reçete yazabileceklerdir, bu reçeteler Sosyal Güvenlik Kurumu Medula ekranı ve Reçetem ekranına girildikten sonra depo tarafından eczaneye girdiği reçete kadar aşı tedarik edilecektir. Ücretli ve özel sigortalı olan hastalar da hekimin Reçetem ekranından yazdığı elektronik reçeteyle aynı şekilde başvuracaklardır.

  1. Hasta sağlık kuruluşuna müracat edecek,
  2. e-Nabız, hastayı riskli gruba aldıysa hekimin reçete yazmasına onay verecek,
  3. Hasta e-reçete numarasıyla eczaneye müracat edecek,
  4. Eczane, Medula sistemine ve Reçetem sistemine reçeteyi kayıt edecek, (Reçetem Ekranı Örneği)
  5. Reçetem ekranında reçeteyi açtıktan sonra depoya ekran görüntüsünü gönderecek, (Ekran Görüntüsü Örneği)
  6. Depo İnfluenza aşısını eczaneye gönderecek ve aşı hastaya teslim edilecek.

NOT: Reçetem sisteminden mutlaka elektronik reçete olması gerekmektedir.