Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Kasım 11, 2022

25 08 2022 Tarihli SUT Değişikliği Kapsamında 4 2 8 A Enteral beslenme ürünleri ve 4 2 7 Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri


 

25 08 2022 Tarihli SUT Değişikliği Kapsamında 4 2 8 A Enteral beslenme ürünleri ve 4 2 7 Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri maddelerinde yapılan düzenlemeler hakkında

 

25.08.2022 tarihli ve 31934 sayılı Mükerrer Resmî Gazete'de yayımlanan "Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" ile "4.2.8.A-Enteral beslenme ürünleri" ve "4.2.7-Düşük molekül ağırlıklı heparinlerin kullanım ilkeleri" maddeleri değiştirilmiş olup yapılan değişiklikler hakkında Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne görüş sorulmuştur.


Müdürlüğün ekte bulunan cevap yazısında;


-4.2.8.A maddesinde yer alan koşullar ile ilgili olarak, VKİ ve SD değerlerinin uygunluk kontrolünde ilave bir formülasyona gerek duyulmadığı, başlangıç raporunun devamındaysa devam raporu ile tedaviye devam edilebileceği,


-4.2.7 maddesinde yer alan koşullar ile ilgili olarak, raporsuz olarak uzman hekimlerce reçete edilebileceği, raporlu tedavilerin başlangıç raporu ile toplamda 3 ay, devam raporunda 1 yıl süreli olduğu bildirilmektedir.


Bilgilerinizi ve üyelerinizin bilgilendirilmesini saygılarımla rica ederim.

 

Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün Yazısına ulaşmak için tıklayınız.