Adıyaman Eczacı Odası - Adıyaman Nöbetçi Eczaneler

Kasım 29, 2023

Reçeteleri Karşılanmaması veya Eczanelerin Reçete Seçimi


Sevgili meslektaşlarım,

Bilindiği üzere bir süredir Kamu Kurum İskontosu ,yalnızca,Sosyal Güvenlik Kurumu’na satıldığı takdirde,firma tarafından karşılanan ilaçlara dair bir uygulama söz konusudur.Bu ilaçların teminine dair operasyonel zorlukların (depodan alınıp hastaya teslimi sonrası ilgili fark tutarının firmadan temini)  farkında olmamızla birlikte, son zamanlarda bu tür ilaçların hastalar tarafından temini konusu ile ilgili odamıza gelen negatif geri bildirimler,bir açıklama ve hatırlatma yapmamızı zaruri kılmıştır:

---------------------------------------------------------------------------------------------

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KAPSAMINDAKİ KİŞİLERİN TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ÜYESİ ECZANELERDEN İLAÇ TEMİNİNE İLİŞKİN PROTOKOL

 

5.3.1. Reçetede yazılan ilacın eczanede bulunduğu halde eczanede bulunan ilacın verilmediğinin ve/veya reçete karşılamada reçete veya hasta seçimi yapıldığının ve/veya reçete sahibinin kurallara uygun yazılmış ve provizyon sisteminin onay verdiği reçetesinde yer alan ilacı hastaya bedeli karşılığında satıldığının tespiti halinde, eczane yazılı olarak uyarılır, tekrarı halinde sözleşme feshedilir ve 2 (iki) ay süre ile sözleşme yapılmaz. Hastanın kendi isteğiyle aldığı reçeteler için bu madde hükmü uygulanmaz.

 

Yukarıdaki protokol hükmü uyarınca,Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşmesi olan eczanelerin ,kendilerine gelen reçeteleri , karlılık, operasyonel kolaylık, iskonto farkı gibi kriterler de dahil olmak üzere ,seçilime tabi tutmadan temin etmeleri gerekmektedir. Meslektaşlarımızın bu durumdan kaynaklı cezai müeyyideler de kapsayan herhangi bir zorlukla karşılaşmamaları için bu durumu göz önünde bulundurmaları ve azami dikkat göstermeleri hususunu hatırlatır,

 

İyi çalışmalar dilerim.

 

 

Yönetim Kurulu adına,

Başkan

Ecz. Yaşar KOCA