RENKLİ REÇETE SİSTEMLERİ HAKKINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
Monday, March 27, 2017

RENKLİ REÇETE SİSTEMLERİ HAKKINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR…

 

BÖLGE ECZACI ODASI 
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA,

Bilindiği üzere, uyuşturucu madde ve müstahzarlar ile psikotrop madde ve müstahzarlara ilişkin reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına, takibine ve kontrolüne imkan sağlayan "Renkli Reçete Sistemi" 17 Mart 2017 itibari ile tüm Türkiye'de kullanıma açılmış ve bu tarihten itibaren Renkli Reçete Sistemi üzerinden elektronik reçete düzenlenmesi gerektiği bildirilmiş idi.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu tarafından gönderilen 24.03.2017 tarih ve 88866997-505.99-E.67055 sayı yazı ile aşağıdaki bilgiler verilmiştir;

Kurum tarafından yayımlanan 14.03.2017 tarih ve 966(2017/1) sayılı genelgede, basılı (kağıt) kırmızı ya da yeşil reçete yazılacak istisnalar olarak yer alan "…Teknik sebeplerle Renkli Reçete Sisteminin çalışmaması durumunda ve henüz sistem entegrasyonu sağlanamayan sağlık hizmet sunucularında matbu düzenlenen kırmızı ya da yeşil reçete üzerinde "Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunan ve bu ibarenin reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylandığı ıslak imzalı reçeteler…" maddesinde belirtilen "Sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir" kaşesi ya da el yazısı ile yazılı ibarenin söz konusu basılı reçetelerde 30 Nisan 2017 tarihine kadar aranmayacaktır.

17 Mart 2017 tarihi itibariyle düzenlenen Mart ayına ait, TC kimlik numarasına sahip olmayan (yabancı uyruklu) hasta reçetelerinin, veteriner hekim reçetelerinin ve majistral reçetelerin Renkli Reçete Sistemine girişi yapılamaması nedeniyle söz konusu basılı reçeteler 17 Mart 2017 tarihi öncesinde uygulandığı şekilde, Renkli Reçete Sistemine kayıt yapılmadan İl Sağlık Müdürlüklerine teslim edilebilecektir.

Kurumun yazısı ekte yer almakta olup, bilgilerinizi ve konunun üyelerinize duyurulmasını saygılarımla rica ederim.

 

Değerli Meslektaşımız,


Bilindiği gibi yeşil ve kırmızı reçetelerin elektronik ortamda yazılmasına, takibine ve kontrolüne imkan sağlayan “Renkli Reçete Sistemi” 17 Mart 2017 itibari ile tüm Türkiye’de kullanıma açılmıştır.

 

Buna göre HBYS ve AHBS entegrasyonu olan sağlık hizmet sunucularının, Renkli Reçete Sistemi'ni kullanarak yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçlar için elektronik reçete düzenlenmesi gerekmektedir.

 

Renkli reçete sistemi ile HBYS/AHBS entegrasyonu henüz kurulamamış sağlık hizmet sunucularında eski uygulama aynen devam edecektir.

 

*Yeşil ve kırmızı reçetelerin  sisteme kayıt edilebilmesi için ; https://renklirecete.saglik.gov.tr/ adresine girdikten sonra, Kullanıcı Türü olarak Eczane seçilir.

*Kullanıcı adı bölümüne Eczaneye ait GLN Numarası (Sonuna 0000 Eklenir) yazılır.
Şifre bölümüne ise eczanenin İTS Panel Şifresi yazılarak sisteme giriş yapılır.

*Renkli Reçete Sistemi e-reçete kodu 8 hanelidir.     

*Girişini yaptığınız tüm reçeteleri başarılı bir şekilde giriş yapıp yapmadığınızı anlamak için,
"Reçetelerim" bölümünde ilgili reçetenin en sağındaki "Durum" bölümünde ne yazdığına bakabilirsiniz.
"Tamamlandı" yazıyorsa, giriş işleminiz başarılıdır.
"Düzenlenebilir" yazıyorsa, giriş işleminiz hatalı veya eksiktir.  

 

Reçete örneği-1 :

 

Medula E-Reçete ve Matbu Yeşil-Kırmızı Reçete kombinasyonudur.

Yapılması gereken adımlar sırasıyla;

1) Renkli Reçete Sistemi'nden "Reçete Giriş" ekranı tıklanır.
2) Hasta TC Kimlik Numarası girilir.
3) Tanı Kodu / Tanı girilir.
4) Reçete Tarihi, Protokol Numarası, Doktor , Tesis , İlaç Adı girilir.
5) İlaç adı girildikten sonra açılan satırdaki; Doz, Kullanım Periyodu, Kutu, Kullanım Şekli ve gerekirse Açıklama bölümü doldurulur. 
6) Teslim Alan Kişi, Teslim Alınma Tarihi, Teslim Alan T.C. Kimlik Numarası ve İletişim Bilgileri girildikten sonra "Reçeteyi Kaydet" tuşuna basılır.
7) Eğer ilaçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan verilecekse, Medula Provizyon Sistemi'nden reçete girişi yapılır ve reçetedeki tüm ilaçların karekodları sonlandırılır.
8)Renkli Reçete Sistemi'nde açılan ekrandaki "Medula Reçete Kimlik Numarası" bölümüne Medula E-Reçete Numarası girilir.
8) "İçeri Aktar" tuşuna basıldıktan sonra karekod/karekodlar ekrana gelir.
9) En son olarak, "Reçeteyi Kaydet" tuşuna basılır.

 

Reçete örneği-2 :

 

Medula Matbu Reçete ve Matbu Yeşil-Kırmızı Reçete kombinasyonudur.

Yapılması gereken adımlar sırasıyla;

1) Renkli Reçete Sistemi'nden "Reçete Giriş" ekranı tıklanır.
2) Hasta TC Kimlik Numarası girilir.
3) Tanı Kodu / Tanı girilir.
4) Reçete Tarihi, Protokol Numarası, Doktor , Tesis , İlaç Adı girilir.
5) İlaç adı girildikten sonra açılan satırdaki; Doz, Kullanım Periyodu, Kutu, Kullanım Şekli ve gerekirse Açıklama bölümü doldurulur. 
6) Teslim Alan Kişi, Teslim Alınma Tarihi, Teslim Alan T.C. Kimlik Numarası ve İletişim Bilgileri girildikten sonra "Reçeteyi Kaydet" tuşuna basılır.
7) Eğer ilaçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan verilecekse, Medula Provizyon Sistemi'nden reçete girişi yapılır ve reçetedeki tüm ilaçların karekodları sonlandırılır.
8)Renkli Reçete Sistemi'nde açılan ekrandaki "Medula Reçete Kimlik Numarası" bölümüne Medula Reçete Provizyon Numarası girilir.
8) "İçeri Aktar" tuşuna basıldıktan sonra karekod/karekodlar ekrana gelir.
9) En son olarak, "Reçeteyi Kaydet" tuşuna basılır.                        

 

Reçete örneği-3:

 

Medula E-Reçete ve  E-Renkli Reçete kombinasyonudur.

Yapılması gereken adımlar sırasıyla;

1) Eğer ilaçlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan verilecekse, Medula Provizyon Sistemi'nden reçete girişi yapılır ve reçetedeki tüm ilaçların karekodları sonlandırılır.
2) Renkli Reçete Sistemi'ne giriş yapılır.
3) E-Reçete Sorgula tuşuna basılır. Hasta T.C. Kimlik Numarası ve Renkli E-Reçete Numarası girilir.
4) Açılan ekranda, Medula'daki karekodlar içe aktarılır.
5) En son olarak ise "Reçete Kaydet" tuşuna basılır.   


                     
Reçete örneği-4:

 

Sadece E-Renkli Reçete ( Elden Satış )

Yapılması gereken adımlar sırasıyla;

1)Renkli Reçete Sistemi'ne giriş yapılır.
2) E-Reçete Sorgula tuşuna basılır. Hasta T.C. Kimlik Numarası ve Renkli E-Reçete Numarası girilir.
3) Açılan ekranda, "Elden Satış" tuşuna basılır. 
4) Karekod/Karekodlar okutulur.
5) En son olarak ise "Reçete Kaydet" tuşuna basılır.          

 

Reçete örneği-5:

 

Sadece Matbu Renkli Reçete ( Elden Satış )

Yapılması gereken adımlar sırasıyla;

1) Renkli Reçete Sistemi'nden "Reçete Giriş" ekranı tıklanır.
2) Hasta TC Kimlik Numarası girilir.
3) Tanı Kodu / Tanı girilir.
4) Reçete Tarihi, Protokol Numarası, Doktor , Tesis , İlaç Adı girilir.
5) İlaç adı girildikten sonra açılan satırdaki; Doz, Kullanım Periyodu, Kutu, Kullanım Şekli ve gerekirse Açıklama bölümü doldurulur. 
6) Teslim Alan Kişi, Teslim Alınma Tarihi, Teslim Alan T.C. Kimlik Numarası ve İletişim Bilgileri girildikten sonra "Reçeteyi Kaydet" tuşuna basılır.
7)Renkli Reçete Sistemi'nde açılan ekrandaki "Elden Satış" tuşuna basılır.
8) Karekod/karekodlar okutulur.
9) En son olarak, "Reçeteyi Kaydet" tuşuna basılır.      

 

En sık yaşanılan problemler:

PROBLEM-1

AHBS/HBYS entegrasyonu olmayan hekimlerin yazdığı Medula E-Reçete ve E-Renkli Reçete kombinasyonudur.

Medula E-Reçete girişi ve karekod sonlandırma yapıldıktan sonra,
Renkli Reçete Sistemi'nden açtığımız E-Renkli Reçetedeki karekodların içe aktarılamıyor.
Eczacı, karekodları kendisi okuttuğu zaman ise "Reçete Kaydet" tuşuna bastığında
İTS Satışının daha önce yapılmış olduğu ve işlemin başarısız olduğu mesajını görüyor.

Eğer, Medula E-Reçete girişi  yapılır ve karekod sonlandırması yapılmazsa,
Renkli Reçete Sistemi'nden açtığımız E-Renkli Reçetedeki bölüme karekodları okutup
"Reçete Kaydet" tuşuna bastığında karekodların İTS Satışı oluyor.
Ama, bu seferde Medula'daki karekodların İTS sonlandırılması yapılamıyor.
İTS Satışının daha önce yapılmış olduğu ve işlemin başarısız olduğu mesajını görüyor.

İki farklı çözümü var:

1) Doktorun E-Renkli Reçeteyi sildikten sonra, Matbu Renkli Reçete yazmasıdır.
2) Hasta kabul ederse, sadece E-Renkli Reçete girilerek "Elden Satış" yapılmasıdır.  

                     

PROBLEM-2

"Reçete Giriş" ekranında doldurulması zorunlu alanlardan biri olan "Tesis" bölümünde 
reçetenin yazılı olduğu tesisin bulunamamasıdır.

 

ÇÖZÜM-2
Bu durumda, Ana Menüdeki  "Tesis Ekle" tuşuna basılarak tesisi manuel ekleyebilirsiniz.  

                     

PROBLEM-3

"Reçete Giriş" ekranında doldurulması zorunlu alanlardan biri olan "Doktor" bölümünde 
reçeteyi yazan doktorun bulunamamasıdır.

 

ÇÖZÜM-3
Bu durumda, Ana Menüdeki  "Doktor Ekle" tuşuna basılarak doktoru manuel ekleyebilirsiniz.                        

Hastanın kullandığı yeşil veya kırmızı reçeteli ilaç raporluysa,
Ana Menüdeki "Hasta Raporları" tuşuna basılır.
T.C. Kimlik Numarası girilir ve sorgulanır.
Eğer sistemde görülmüyorsa, eczacı raporu sisteme bir defaya mahsus olarak girecektir.
Problem-3

"Reçete Giriş" ekranında doldurulması zorunlu alanlardan biri olan "Doktor" bölümünde 
reçeteyi yazan doktorun bulunamamasıdır.

Bu durumda, Ana Menüdeki  "Doktor Ekle" tuşuna basılarak doktoru manuel ekleyebilirsiniz.

 

RAPOR GİRİŞİ:

Hastanın kullandığı yeşil veya kırmızı reçeteli ilaç raporluysa,
Ana Menüdeki "Hasta Raporları" tuşuna basılır.
T.C. Kimlik Numarası girilir ve sorgulanır.
Eğer sistemde görülmüyorsa, eczacı raporu sisteme bir defaya mahsus olarak girecektir.

Yapılması gereken adımlar sırasıyla;

1)T.C. Kimlik Numarası girilir.
2) Rapor Ekle tuşuna basılır.
3) Rapor No, Rapor Başlangıç Tarihi, Rapor Bitiş Tarihi, Protokol Numarası, Rapor Takip Numarası, Düzenleme Türü, Kayıt Şekli, Tesis, Açıklama, Tanı, Doktor Tescil No, Rapor Etken Madde/Maddeler sırasıyla girilir.
4) En son olarak, "Raporu Kaydet" tuşuna basılır. 

                       
DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Teknik sebeplerle Renkli Reçete Sisteminin çalışmaması durumunda ve henüz sistem entegrasyonu sağlanamayan sağlık hizmet sunucularında matbu düzenlenen kırmızı ya da yeşil reçete üzerinde “sistemlerin çalışmaması nedeniyle e-reçete düzenlenememiştir”

ibaresi kaşe ya da el yazısı şeklinde bulunmalı ve bu ibare reçeteyi düzenleyen hekim tarafından onaylanmalıdır.                        

 

Ayrıca,
-Kişiye özel yurt dışından getirtilen uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içeren reçeteler,
-Veteriner hekimler tarafından düzenlenen uyuşturucu ya da psikotrop ilaçları içeren
reçeteler,
-Kontrole tabi madde içeren fakat sistemde bulunmayan majistral reçeteler de;
basılı (kağıt) kırmızı ya da yeşil reçete olarak yazılacak istisnalardandır.  

En son olarak ise,
istisnalar kapsamında karşılanan kırmızı ya da yeşil reçetelerin ilk nüshaları ile Renkli Reçete
Sisteminden alınan aylık listenin, müteakip ayın 10'una kadar il sağlık müdürlüklerine
gönderilmesi gerekmektedir.                 
                             
Renkli Reçete Sistemi ile ilgili sorunlarınızı renkli.recete@titck.gov.tr adresine iletebilirsiniz. 
Renkli Reçete yardım masasına +90(312) 218 34 50/53 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.  

Bilgilerinize önemle sunulur.

 

Değerli Meslektaşlarımız

 

Renkli reçete sistemiyle ilgili karşılaşılabilecek durumlar ve reçete kayıt işlemleriyle ilgili görsel olarak hazırlanmış
bilgilendirme dosyaları ekte tarafınıza sunulmuştur.

Renkli Reçete Sistemi

 

Kullanım Görselleri

 

Renkli Reçete Sistemi ile AHBS/HBYS Entegrasyonu OLAN durum


Renkli Reçete Sistemi ile AHBS/HBYS Entegrasyonu OLMAYAN durum


Hekim bilgisayar ortamı olmadan hastaya doğrudan matbu reçete yazarsa


Hekim doğrudan AHBS ve ya HBYS kullanmadan Renkli Reçete Sistemi üzerinden reçete yazarsa

 
 
Hoca Ömer Mah. 215 Sokak. Öncel plaza 2 kat 1 No: 2 Merkez / Adıyaman

Tel:0416 214 62 72 Fax:0416 214 79 51

acquisto levitra levitra prezzo cialis prezzo acquisto cialis viagra senza ricetta super kamagra comprare viagra cialis senza ricetta comprare cialis acquisto viagra cialis generico cialis prezzo kamagra 100mg viagra o cialis viagra donne levitra o cialis kamagra 100 cialis on line cialis originale Cialis generico levitra generico cialis 20 acquisto viagra viagra generico acquisto viagra

levitra bestellen viagra bestellen viagra generika online cialis generika kamagra 100mg kamagra online viagra generika levitra 20mg lovegra kaufen levitra 20 mg tadalafil 20mg cialis bestellen priligy dapoxetine levitra generika cialis ohne rezept levitra generika kamagra bestellen cialis generika kamagra tabletten kamagra oral jelly kamagra shop levitra generika viagra bestellen viagra generika cialis kaufen kamagra tabletten kamagra bestellen

woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada