SGK Ve TEB Arasında İmzalanan Geçici Protokolde Neler Değişti?
Monday, January 4, 2016

SGK Ve TEB Arasında İmzalanan Geçici Protokolde Neler Değişti?

SGK ile TEB arasında 31 Aralık 2015 tarihinde imzalanan Protokol, 1 Ocak 2016 tarihinde yürürlüğe girerek 31 Mart 2016 tarihine kadar geçerli olacaktır. Yeni imzalanan Protokole göre 

- Reçete yönlendirmesi ve toplanması fiili İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilecek, para cezası İl Sağlık Müdürlükleri tarafından uygulanacak.

Reçete yönlendirme ve toplama fiili için SGK tarafından verilen cezayı düzenleyen eski protokolün 5.3.14’ncü maddesi iptal edildi, Bu madde yerine geçici protokolde 3.17’nci madde düzenlendi. Bu düzenlemeye göre reçete yönlendirme ve toplama fiili kurum veya TEB tarafından tespit edilir ise bu durum İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilecek ve İl Sağlık Müdürlükleri de 6197 Sayılı Kanunun 24’ncü maddesi gereği işlem yapacaktır. 6197 Sayılı Kanunun 24’ncü maddesine göre uygulanacak ceza miktarı, 5 bin TL’den 50 bin TL ye kadar olup, tekrarı halinde daha önce verilen cezanın 2 katı ceza uygulanacaktır.

 

- Cezai şart uygulanan reçetelerin bedeli de ödenmez uygulamasında esneme yapıldı.

Geçici protokolün cezai şartlarını belirleyen 5.3 numaralı maddesindeki fiiller tespit edildiğinde, reçete veya ilaç bedelleri de, yeni protokolün 4.3.6.  maddesi gereği ödenmemektedir. Ancak aşağıdaki fiiller bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Bu fiiller;

Sözleşmesi fesih edilen eczacıya ait reçetelerin başka eczacı tarafından kuruma fatura edilmesi fiili,

İlaç katılım payı, muayene ücreti veya ilaç farkı alınmaması fiili,

Muayene katılım payi tahsil edilmemesi için reçete atlatılması fiili.

 

- Cezai şart reçete/ilaç bedelinden az olamaz uygulamasında esneme yapıldı.

Geçici protokolün 6.17’nci maddesi gereği, cezai şartlar reçete / ilaç bedelinden az olamıyor. Ancak, . Ancak aşağıdaki fiiller bu kapsamın dışında bırakılmıştır. Bu fiiller;

Reçetede yazılı olan ilaç yerine farmasötik eşdeğer olmayan ilaç verilmesi fiili,

İlaç katılım payı, muayene ücreti veya ilaç farkı alınmaması fiili,

Muayene katılım payi tahsil edilmemesi için reçete atlatılması fiili.

 

- Muayene katılım payı tahsil edilmemesi için reçete atlatılması fiiline verilen cezalar değiştirildi.

Fiile iştirak eden eczanelere ayrı ayrı verilen 250 TL ceza, 100 TL olarak uygulanacak. Tekrarında 300 TL ceza verilecek. Ayrıca bu fiil için reçete bedelinin ödenmemesi cezai şartı uygulanmayacak.

 

- Eczane yer değiştirmeden adresi belediye ve kamu idaresi tarafından değiştirilir ve bu eczacı tarafından kuruma bildirilmez ise cezai şart uygulanmayacak. Kurum tarafından yapılan tebligat bu nedenle eczaneye ulaşmaz ise tebligat geçerli sayılmayacak.

 

Geçici protokolün5.3.13 maddesi, “ Bu sözleşmenin (7.3) ve (7.5) numaralı maddeleri kapsamındaki bildirimlerin süresi içerisinde yapılmaması halinde eczacıya 500 (beşyüz) TL cezai şart uygulanır. Ancak eczanenin herhangi bir şekilde yerinin değişmemesi, adres değişikliğinin belediyenin veya kamu idaresinin yapmış olduğu değişiklik nedeniyle oluşması halinde cezai şart uygulanmaz.” şeklinde düzenlendi.

Geçici protokolün 7.3. maddesi de; "Sözleşmede belirtilen adrese yapılan tebligatlar, eczacıya yapılmış sayılır. Adres değişikliği halinde eczacı adres değişikliğini ruhsatnamenin eczacıya teslim edildiği tarihten itibaren 5 (beş) işgünü içinde yazılı olarak Kurumun taşra teşkilatına bildirir. Aksi halde bildirilen son adrese yapılan tebligatlar geçerli sayılır. Kamu idareleri veya belediyeler tarafından yapılan değişiklikler nedeniyle oluşan adres değişiklikleri için süre şartı aranmaz” şeklinde düzenlendi.

 

- Eczanenin kapatılması, devredilmesi işlemlerinin 15 gün içerisinde kuruma bildirilmesi işlemine, eczane ruhsatının askıya alınması durumu da ilave edildi.

Geçici protokolün 7.5.maddesi ;”Eczanenin kapanması devredilmesi veya ruhsatının askıya alınması halinde; kapanma devir veya ruhsatın askıya alınma tarihinde sözleşme kendiliğinden sona erer, Kapanış, devir veya askıya alınma işlemi 15 (onbeş) gün içinde Kuruma bildirilir.” şeklinde düzenlendi.

Geçici protokolün 7.6. maddesi; ”Kapanma, devir veya ruhsatın askıya alınma tarihine kadar eczane tarafından karşılanan reçeteler protokolün (4.2) numaralı maddesi doğrultusunda Kuruma teslim edilir. Bu faturalar Kurum tarafından öncelikli olarak kontrol edilir ve bedelleri (4.3) numaralı maddesi esaslarına göre ödenir”  şeklinde düzenlendi.

 

- Eczacının itiraz komisyonuna katılamaması durumunda başka bir eczacı komisyona katılabilecek. Soruşturma geçiren eczacıya talebi halinde ilgili bilgi ve belgeler SGK tarafından verilecek,

Geçici protokolün ilgili maddeleri;

“Reçetesi incelenen eczacının itiraz inceleme komisyonuna katılamaması halinde yazılı olarak yetkilendireceği başka bir eczacı komisyona katılabilir.”

“Talep edilmesi halinde soruşturmanın gizliliğine riayet edilerek savunma istenilen konuyla ilgili eczacının yaptığı iş ve işlemlere yönelik bilgi ve belgelerin birer örneği eczacıya verilir.” şeklindedir.

 

- Reçete girişi aşamasında reçetedeki ilaçlarla uyumlu olmayan rapor seçilmiş ancak sistemde reçetedeki ilaçlarla uyumlu hasta adına düzenlenmiş rapor varsa kesinti yapılmayacak.

- Hekim e reçete ile birlikte manuel reçete de düzenlemiş ise, eczacı istediğini MEDULA’ya girebilecek.

Geçici protokolün ilgili maddesi; “Oluşabilecek sorunlar karşısında sağlık hizmetlerinin aksamaması için hekim tarafından düzenlenen e-reçeteler, çıktı olarak kâğıt ortamında da düzenlenerek hastaya verilebilecek ve eczaneler tarafından kabul edilerek Kuruma gönderilecektir. Bu şekilde hem e-reçete hem de kâğıda yazılmış olan reçeteler için eczane tarafından her iki şekilden biri tercih edilerek işleminin yapılması halinde, Kurum tarafından ödemesi yapılacaktır.” şeklindedir.

 

- Majistral terkibine giren ancak Kurum geri ödeme listesinde yer almayan ilaçlar için kupür veya karekod gibi kanıtlayıcı belge reçeteye eklenmeyecek.

 

- İnsülin kalem iğne ucu bedelleri, insülin kartuşları ile birlikte ya da tek başına reçete edildiğinde (hastanın günlük insülin kullanımına göre) ödenecek.

 

- İade edilecek reçeteler için yeni düzenleme yapıldı. Eksik küpür veya karekod olan reçeteler sözleşme dönemince bir kereye mahsus olmak üzere eczaneye iade edilecekler.

 Söz konusu düzenleme; “Sağlık Bakanlığı tarafından Beşeri Tıbbi Ürünler Ambalajlama ve Etiketleme Yönetmeliği ile karekod uygulaması kapsamı dışında tutulan ilaçlar ile şeker ölçüm çubukları, insülin kalem iğne uçları ve karekod uygulaması kapsamı dışında kalan tüm ürünlere ait kupürlerin bulunmaması veya bu ilaçlardan karekodlu olanların karekod sonlandırmasının yapılmaması ( Sözleşme dönemi boyunca 1 kez ilk tespit edilen reçete için)” ile   “Faturanın hatalı tasnif edildiğinin, fatura üzerinde yer alan bilgilerin sistemle uyumlu olmadığının veya fatura bilgilerinde eksiklikler bulunduğunun fatura kontrol aşamasında tespiti halinde söz konusu fatura Sayfa 7 / 18 ve eki belgeler düzeltilmek üzere eczaneye iade edilir.” şeklindedir.

 

İş kazası reçetesi e-reçete olarak girilmiş ise vizite kağıdı eklenmeyecek.

 

- İthal ilaç grubuna giren kişiye özel yurt dışından getirtilen ilaçlar için düzenlenen reçeteler manuel olarak düzenlenebilecek.

 
 
Hoca Ömer Mah. 215 Sokak. Öncel plaza 2 kat 1 No: 2 Merkez / Adıyaman

Tel:0416 214 62 72 Fax:0416 214 79 51

acquisto levitra levitra prezzo cialis prezzo acquisto cialis viagra senza ricetta super kamagra comprare viagra cialis senza ricetta comprare cialis acquisto viagra cialis generico cialis prezzo kamagra 100mg viagra o cialis viagra donne levitra o cialis kamagra 100 cialis on line cialis originale Cialis generico levitra generico cialis 20 acquisto viagra viagra generico acquisto viagra

levitra bestellen viagra bestellen viagra generika online cialis generika kamagra 100mg kamagra online viagra generika levitra 20mg lovegra kaufen levitra 20 mg tadalafil 20mg cialis bestellen priligy dapoxetine levitra generika cialis ohne rezept levitra generika kamagra bestellen cialis generika kamagra tabletten kamagra oral jelly kamagra shop levitra generika viagra bestellen viagra generika cialis kaufen kamagra tabletten kamagra bestellen

woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada